12.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Wiesław Łukaszewski  wyrokiem z dnia  12.08.2022  (sygn. akt: V ACa  445/20) na rozprawie  oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.12.2021  r. sygn. akt : I C 1723/20  zmieniając wyrok tylko w pkt. II i IV eliminując słowo solidarnie,  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Kredyt  Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.