11.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Magdalena El-Hagin  wyrokiem z dnia  11.08.2022 r.  (sygn. akt:  XV C  728/20)   ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta z Nordea Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP S.A.   na rzecz powodów  kwotę 132791  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, kosztami procesu obciążył w całości pozwanego,   w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.