30.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank  Polska S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Ewa Karwowska   wyrokiem z dnia  30.08.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  1648/20)   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Kredyt Bank  S.A. z 2008  r.  jest nieważna , zasądził od  Santander Bank  Polska S.A.  na rzecz powodów  kwotę  264675   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.