29.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Urszula Minga – Głuszcz wyrokiem z dnia  29.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  176/22)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny  z 2007r r zawarta pomiędzy powodami  a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 155.848,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2022r do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 15.033,88 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2022r do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 329.990,24 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2022r do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 96.693,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2022r do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 16.051 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 15.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.