30.05.2023  – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent del. do SO  Katarzyna Bójko-Narczewska wyrokiem z dnia  30.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  757/21   )  na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2008 roku pomiędzy powodami a  EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 61604  PLN   i kwotę 9542 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.