26.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny,  referent SSA Mariusz Nowicki  wyrokiem z dnia  26.05.2023  (sygn. akt: V  ACa  1213/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 maja 2022 r., sygn.  akt XV   C 266/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z EFG Eurobankiem Ergasias Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.