24.05.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny,  referent SSA Barbara Rączka-Sekścińska  wyrokiem z dnia  16.05.2023  (sygn. akt:V ACa 1050/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2022r., sygn. akt XV C 1606/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.