18.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Marek Machnij  wyrokiem z dnia  18.05.2023  (sygn. akt: I  ACa  764/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańskuz dnia 9 marca 2022 r. sygn. akt XV C 659/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.  jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 8100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.