29.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Marzena Gancarz wyrokiem z dnia  29.03.2022 r.  (sygn. akt: I C   1557/20) na rozprawie  ustalił przesłankowo, że umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A.   w Polsce w Warszawie   jest nieważna , zasądził od    Raiffeisen Bank International AG (spółki akcyjnej) w Wiedniu  na rzecz powodów kwotę  22323  PLN   oraz kwotę  52376 CHF wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie  11834  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.