29.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Marzena Gancarz wyrokiem z dnia  29.03.2022 r.  (sygn. akt: I C  1558/20) na rozprawie  ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z  NORDEA Bank Polska  S.A.  z 2008  r.    jest nieważna , zasądził od  PKO BP   S.A. na rzecz powodów kwotę  105703   PLN  wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie  6468   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.