28.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent del. do SSO  Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  28.03.2022 r.  (sygn. akt: I C  703/20) na rozprawie  ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z Bank Millennium S.A.  z 2006  r.    jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium  S.A. na rzecz powodów kwotę  88715  PLN  wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11875   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Zdaniem Sądu były klauzule abuzywne w umowie, wysokość zobowiązania były ustalona jednostronnie przez Bank. Informacje o ryzyku kursowym były ogólnikowe.

Klauzule abuzywne nie mogą być zastąpione innymi przepisami dyspozytywnymi

Konsumenci  żądali unieważnienia umowy, znali konsekwencje unieważnienia umowy kredytowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.