23.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Deutsche Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I  Wydział Cywilny (Małgorzata Rybicka – Pakuła) sygn. akt: I  ACa  493/21   wyrokiem na rozprawie w  dniu  23.03.2022 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego  w Gdańsku z  dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 2/18 w ten sposób, że : w punkcie 1 (pierwszym) pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 13 czerwca 2011r. nr DR 92/2011 wystawiony przez Deutsche Bank PBC Spółkę Akcyjną w Warszawie (obecnie Deutsche Bank Spółkę Akcyjną w Warszawie), któremu Sąd Rejonowy w Sopocie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt I Co 1089/11 w całości; w punkcie 2 (drugim) zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.417 zł (jedenaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,  w punkcie 3 (trzecim) nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie zostali zwolnieni; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookie są używane do personalizacji reklam oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.