21.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A.  –  umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku V Wydział Cywilny (referent  Leszek Jantowski) sygn. akt: V  ACa  729/21 wyrokiem na rozprawie w  dniu  21.03.2022 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.10.2021 r., sygn. akt XV C  507/20, który ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z  BRE Bank S.A.  w 2008 roku , zasądził od mBank S.A.  na rzecz powoda kwotę 8100 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.