18.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny,  referent SSO Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  18.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C  1913/20) na rozprawie ustalił iż umowa kredytu zawarta  z  Santander Consumer  Bank S.A.  z 2008  r.  jest nieważna , zasądził od   Santander Consumer Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 81107  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 7434    PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.