16.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny, referent SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem z dnia  16.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C 2011/20) na rozprawie ustalił iż umowa kredytu zawarta  z NORDEA Bank Polska S.A.  z 2007  r.   jest nieważna, zasądził od  PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 185720 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.