16.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent del. SSO Ewa Kulawik – Rudzińska  wyrokiem z dnia  16.03.2022 r.  (sygn. akt: I C  698/21) na rozprawie ustalił iż umowa kredytu zawarta  z Kredyt Bank  S.A. z 2008  r.  jest nieważna, zasądził od Kredyt Bank S.A. na rzecz powoda kwotę 122367  PLN i  100292 wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11817 PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.