14.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli  w  Warszawie  I Wydział Cywilny ,  referent SSR  Monika Borowska   wyrokiem z dnia  14.03.2022 r.  (sygn. akt:  I C 1066/19) na  posiedzeniu niejawnym  przesłankowo ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z Getin Bank  S.A.  jest nieważna ,  zasądził od  Getin Noble Bank S.A.  kwotę  26262 PLN wraz z należnymi odsetkami ustawowymi , zasądził od Getin Noble Bank  S.A. kwotę 4617  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.