14.03.2022  – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku V Wydział Cywilny (referent Mariusz Wicki) sygn. akt: V  ACa  717/21  wyrokiem na rozprawie w  dniu  14.03.2022 r. oddalił apelację PKO BP  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt XV C 770/20, który ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z  NORDEA Bank Polska S.A.  w 2007 roku, zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 8100 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.