11.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Consumer Bank S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny,  referent SSO Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  11.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C  265/20) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z  Santander Consumer Bank  S.A.  z 2006 r.  jest nieważna, zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę 129809 PLN  wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6434  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.