9.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Agnieszka Piotrowska wyrokiem z dnia  9.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C  921/20 ) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A.  z 2007 r.    jest nieważna , zasądził od  Banku  na rzecz powoda kwotę 31829 PLN  i  21093 CHF wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.