16.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny, referent SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem z dnia  16.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C 526/20) na rozprawie ustalił iż umowa kredytu zawarta  z Santander Consumer Bank  S.A.  z 2007  r.  jest nieważna, zasądził od Santander Consumer Bank  S.A. na rzecz powodów kwotę 211544  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11817 PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.