29.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Agnieszka Gieral – Siewielec wyrokiem z dnia  29.03.2022 r.  (sygn. akt: I C   651/20) na rozprawie  ustalił, że umowa kredytu  MULTIPLAN zawarta  z  BRE Bank  S.A.   w 2008 r.   jest nieważna , zasądził od    mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę   196298  PLN   wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie  16417   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.