28.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Agnieszka Witczak – Słoczyńska  wyrokiem z dnia  28.10.2022  (sygn. akt: I  ACa  722/22) na rozprawie  oddalił apelację  mBank  S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku   z dnia 8 marca  2022 r., sygn. akt: XV C 2010/20  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050  PLN   w postępowaniu apelacyjnym . Sąd I instancji zasadnie pominął wniosek o powołanie biegłego, gdyż dotyczył wykonywania umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny uznał, że w umowie kredytowej są klauzule abuzywne, które są głównym świadczeniem stron, po ich usunięciu umowa jest  nieważna. Umowa  kredytowa nie ma żadnego związku z działalnością gospodarczą powoda, ma charakter konsumencki. Sąd Apelacyjny  oddalił zarzut zatrzymania  jako bezzasadny.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.