27.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A.  – umowa  kredytu  jest  nieważna  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Urszula Minga-Głuszcz   wyrokiem z dnia  27.10.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 425/22)   ustalił,   iż umowa kredytu  zawarta  z  Kredyt  Bank S.A. jest   nieważna , zasądził od Santander Bank Polska S.A.  na rzecz powoda  kwotę  251728   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powoda  kwotę  11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.