27.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Bank Pekao  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Małgorzata Rybicka – Pakuła  wyrokiem z dnia  27.10.2022  (sygn. akt: I  ACa  433/22) na rozprawie  oddalił apelację  Bank Pekao  S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku   z dnia 21  grudnia 2021 r., sygn. akt: I C 488/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank BPH   S.A.   jest nieważna , zasądził od Bank Pekao S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050  PLN   w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.