26.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A.  – umowa  kredytu  jest  nieważna  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Marcin Cichosz   wyrokiem z dnia  26.10.2022 r.  (sygn. akt:  I C   1490/20   )   ustalił,   iż umowa kredytu  zawarta  z  Kredyt  Bank S.A. jest   nieważna , zasądził od Santander Bank Polska S.A.  na rzecz powodów  kwotę  116392   PLN  oraz kwotę  33038 CHF   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w  pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.