28.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, referent SSO Ewa Pawłowska, wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: XXVIII C 13833/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 187.788,98 zł i kwotę 128.484,92 CHF – obie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 maja 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.934,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.