18.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Marcin Cichosz, wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: I C 813/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna jest nieważna, zasądził na rzecz powodów kwotę 35.678,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 35.678,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził 104.140,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.