8.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Telusiewicz, wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: XV C 1849/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 697.940,52 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty; ustalił, że pozwany przegrał sprawę w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.