29.08.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Ochrony Środowiska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2023 roku (sygn. akt: XV C 446/20) na rozprawie zasądził od pozwanego Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na rzecz powodów kwotę 282.385 zł oraz kwotę 25.090,03 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 49.564,82 zł i od kwoty 21.185 CHF od dnia 2 czerwca 2020 r., od kwoty 232.820, 41 zł i kwoty 3.908,03 CHF od dnia 21 lutego 2023; zasądził na rzecz powodów kwotę 1000 zł tytułem zwrotu opłat sądowych, kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów zaliczki na biegłego oraz kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.