28.06.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny ,  referent SSA Hanna Rucińska  wyrokiem z dnia  28.06.2023  (sygn. akt: V ACa 1216/22   ) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 maja 2022 r., sygn. akt XV C 1728/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  PKO BP S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.