28.06.2023  – Wygrana sprawa przeciwko  ING Bank Śląski S.A.  – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent del. do SO  Jarosław Łukowski wyrokiem z dnia  28.06.2023 r.  (sygn. akt:  I C  866/22   )  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2008 roku pomiędzy powodami a  ING Bankiem Śląskim S.A. jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 204818  PLN   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.