27.06.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent SSA Dorota Majerska-Janowska  wyrokiem z dnia  27.06.2023  (sygn. akt: I  ACa  1856/22   ) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt XV C 298/21 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z EFG Eurobankiem Ergasias Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu ) jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.