27.06.2023  – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A.  – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent del. do SO  Katarzyna Bójko-Narczewska wyrokiem z dnia  27.06.2023 r.  (sygn. akt:  I C  866/22   )  na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2010 roku pomiędzy powodami a NORDEA Bank Polska  S.A. jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 242792  PLN   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.