22.06.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny ,  referent SSO Jarosław Zawrot  wyrokiem z dnia  22.06.2023  (sygn. akt: XVI Ca 1116/22   ) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. sygn. akt IX C 1658/19 w którym ustalono przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z PKO BP S.A.  jest nieważna,   zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 1800  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.