28.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Beata Witkowska wyrokiem z dnia  28.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 2884/22)  na rozprawie ustalił, że umowa z 2007 roku zawarta z BRE Bank S.A. o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, jest nieważna, zasądził od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 95.164,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 28 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo o odsetki w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6.402,24 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.