27.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Urszula Minga – Głuszcz wyrokiem z dnia  27.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  2647/21)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z 2008r zawarta pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  kwotę 208.019,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2022r do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.