26.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent SSO  Izabela Górnikiewicz-Wróbel wyrokiem z dnia  26.04.2023 r.  (sygn. akt:  I C  415/21)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT z 2006 roku zawarta pomiędzy powodem a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie  na rzecz powoda kwotę 219.952,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie  na rzecz powoda  kwotę 11.817,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.