26.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Magdalena El-Hagin wyrokiem z dnia  26.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  366/20)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2008 roku pomiędzy powodami a GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny z siedzibą w Katowicach, jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 431.798,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 maja 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów w punkcie II. wyroku do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 434.014,78 zł tytułem środków wypłaconych przez pozwanego powodom albo zabezpieczenia roszczenia o zapłatę tej kwoty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie; kosztami procesu obciążył pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.