28.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Marcin Cichosz  wyrokiem z dnia  27.04.2022 r.  (sygn. akt: I C  254/20) na rozprawie ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z   Bank Millennium   S.A.  z   2007  r.  jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powodów  kwotę  231361  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od  Bank Millennium   S.A. na rzecz powodów kwotę 11817  PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.