27.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Marian Glembin, wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 roku (sygn. akt: XV C 2398/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank SA jest nieważna, zasądził na rzecz powodów kwotę 226034,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 lipca 2023 r. do dnia zapłaty; ustalił, że koszty procesu obciążają w całości pozwany mBank S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.