26.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska-Łupina, wyrokiem z dnia 26 lipca 2023 roku (sygn. akt: I C 1721/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millenium S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz powodów kwotę 38.550,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 17.234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.