26.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Grzegorz Karaś, wyrokiem z dnia 26 lipca 2023 roku (sygn. akt: II Ca 3414/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2022 r., sygn. akt: VIII C 927/19, zasądził na rzecz powodów kwotę 2700 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.