21.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Telusiewicz, wyrokiem z dnia 21 lipca 2023 roku (sygn. akt: XV C 1851/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raifeissen Bank Polska Spółka Akcyjna (obecnie Raifeissen Bank International AG) jest nieważna, zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 435,772,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 maja 2023 do dnia zapłaty; zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 269.633,98 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 maja 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 25.110,38 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dna 23 maja 2023 do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.