18.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Łukasz Zioła, wyrokiem z dnia 18 lipca 2023 roku (sygn. akt: III Ca 184/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 11 listopada 2022 r., sygn. akt: I C 2483/19, zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powódki kwotę 2.700 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się niniejszego punktu wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.