17.07.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Maciej Hintertan, wyrokiem z dnia 17 lipca 2023 roku (sygn. akt: XV C 1222/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raifeissen Bank Polska Spółka Akcyjna jest nieważna, zasądził na rzecz powoda kwotę 54.932,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 49.564,94 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 11.817,00 tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.