10.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Piotr Daniszewski, wyrokiem z dnia 10 lipca 2023 roku (sygn. akt: I ACa 1319/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt: XV C 1131/21, w którym ustalono, że umowa kredytu jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.