10.07.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  mBank   S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Przemysław Banasik  wyrokiem z dnia  10.07.2023  (sygn. akt: I ACa 1325/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt XV C 1891/20 ,  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.