27.07.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. –  odwalutowanie kredytu

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Hanna Czerniak-Wołochowska, wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 roku (sygn. akt: XVI Ca 1181/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt: I C 523/18, zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę 2.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na instancję odwoławczą; zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę 2.119,23 zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu kasacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.