26.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  del. do SO  Ewa Kulawik – Rudzińska   wyrokiem z dnia  26.09.2022 r.  (sygn. akt:  I C   935/20)   ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank  S.A. jest nieważna , zasądził od  mBank na rzecz powoda  kwotę    142743 PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powoda   kwotę  6417  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.